Kommuntjänstemännen

Varje kommun måste enligt lag ordna en medborgarskapsceremoni för nya svenska medborgare, men det finns få direktiv för utförandet. Vi följer några kommuntjänstemännen när de utformar ceremonin.

Kommentera