Lärarinnan

Maja undervisar en skolklass som består av nyanlända ungdomar. Beroende på vilka betyg hon och de andra lärarna sätter påverkas elevernas möjligheter att få stanna i landet. Maja ställs inför moraliska dilemman.

Kommentera