Majoren

Ungdomar med utländsk bakgrund är underrepresenterade inom Försvaret, trots att det finns stort intresse bland desamma. Johan är major och verkar på Military Weekend, en helg då ungdomar får prova på livet som soldat.

Kommentera